Przejdź do treści

Hydromont Kubiak sp. z o. o.

Nasze realizacje

W dziale Oferta opisaliśmy pokrótce zakres naszej działalności. Poniżej przytaczamy szereg przykładowych realizacji, jakie wykonywaliśmy na przestrzeni ostatnich lat.

2020

Sieci wod-kan w drodze bocznej od ul. Roślinnej w Poznaniu wraz z przyłączami

Inwestycja zrealizowana na zlecenie Stowarzyszenia na rzecz budowy sieci wod-kan w drodze bocznej do ul. Roślinnej w Poznaniu i współfinansowana przez Miasto Poznań.

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do hal magazynowych – Żerniki k. Poznania
(projekt i realizacja)

W ramach tej inwestycji zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy sieć wodociągową PE dn180 o długości 587 mb, w tym przewiert sterowany rurą osłonową dn 280 o długości niemal 90 mb przebiegający pod dwupasmową trasą S11.

Inwestor: Jakon sp. z o.o.

Sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna wraz z przyłączami dla zespołu 6 budynków jednorodzinnych – Jelonek k. Poznania, rejon ul. Topolowej (projekt i realizacja)

Zakres prac: sieć wodociągowa PE dn 125, sieć kanalizacji sanitarnej PVC dn 250, studnia chłonna dla wód deszczowych oraz przyłącza do kompleksu 6 budynków mieszkalnych.

Inwestor: Schefler Development s.c.

Sieci wod-kan wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu (II etap)

Zakres prac: sieć wodociągowa PE dn 180 oraz sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych o łącznej długości 593 mb.

Inwestor: Jakon sp. z o.o.

Sieć wodociągowa PE dn 110 wraz z przyłączami – Tarnowo Podgórne, rejon ul. Zaściankowej

Zakres prac: Sieć wodociągowa PE dn 110 o długości 730 mb wraz z przyłączami.

Inwestor: Landbud Bis sp. z o.o. sp.k.

2019

Wykonanie odwodnienia terenów wraz ze studniami chłonnymi – Park Rataje w Poznaniu

Zlecenie zrealizowane w ramach przetargu publicznego.

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Luboniu

Zakres prac: Wykonanie sieci kanalizacyjnej PVC dn 200-315 o długości 473 mb, wraz z przeciskami w stalowych rurach osłonowych.

Zamawiający: IMAG Izabela Wojtkowiak

Inwestor: Aquanet S.A.

Budowa sieci wod-kan w ramach budowy węzła przesiadkowego w Golęczewie k. Poznania

Zakres prac: wykonanie sieci wodociągowej PE dn 125 oraz sieci kanalizacyjnych PVC dn 200-315 o łącznej długości 512 mb

Zamawiający: Rokan Chodzież sp. z o.o. sp.k.

Inwestor: Gmina Suchy Las

Sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna wraz z przyłączami dla zespołu 6 budynków jednorodzinnych – Jelonek k. Poznania, rejon ul. Topolowej (projekt i realizacja)

Zakres prac: sieć wodociągowa PE dn 125, sieć kanalizacji sanitarnej PVC dn 250, studnia chłonna dla wód deszczowych oraz przyłącza do kompleksu 6 budynków mieszkalnych.

Inwestor: Schefler Development s.c.

Sieć wodociągowa z przyłączami w ramach budowy kompleksu budynków wielorodzinnych przy ul. Arnikowej w Poznaniu (osiedle Lubczykowa Góra)

Zakres prac: wykonanie sieci wodociągowych dn 180 oraz 125 mm oraz 8 przyłączy do budynków wielorodzinnych

Inwestor: Trust Wielkopolska S.A. Lubczykowa Góra S.K.A.

2018

Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach budowy ulic w Złotnikach oraz ulicy Stefańskiego w Suchym Lesie.

Zakres prac: sieci kanalizacyjne z rur PVC dn 315 oraz 250 wraz z przykanalikami do posesji o łącznej długości 1366 mb.

Zamawiający: Infradrog Chodzież sp. z o.o. sp.k.

Inwestor: Gmina Suchy Las

Odwodnienie terenu Parku im. Jana Heweliusza w Poznaniu

Zakres prac: Wykonanie drenaży odwadniających wraz ze studniami chłonnymi w celu odprowadzania nadmiaru wód deszczowych.

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

Sieci wod-kan wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu

Zakres prac: sieć wodociągowa PE dn 160 oraz sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych o łącznej długości 333 mb.

Inwestor: Jakon sp. z o.o.